Tekst Odette_edited.png

PUBLICATIES

DUURZAAM INZETBAAR?

Organiseer ruimte voor vertraging en experimenten

Tot je 67e doorwerken en vitaal en veerkrachtig blijven. Hoe doe je dat? Professionals beseffen vaak onvoldoende wat zij hier zelf aan kunnen doen en vliegen vroeg of laat dan uit de bocht. Aan directies en HR-managers om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun professionals serieus te nemen zodat zij de regie over de eigen loopbaan goed kunnen oppakken. Op een duurzame manier.

BEVLOGEN AAN HET WERK

In tumultueuze tijden; 5 tips om het beste uit jezelf te halen

Veel organisaties zijn in deze tumultueuze tijden in verandering: nieuw leiderschap is nodig, oude waarden moeten worden losgelaten. Tegelijkertijd is juist het terugvallen op oude patronen het meest voor de hand liggend om controle te houden. Dat werkt echter regressie in de hand, in plaats van de nodige vooruitgang.

THE TIME PARADOX

Delayed Time as a catalyst for progress

In our work as coaches we see how time as a human construct has come to define and constrain the way we live. In our speed & clock time driven society we collectively feel that there is too little time, while the pressure is getting higher every day.

INSPIRATIE VIDEO'S